missie

missie

Atelier ‘t Alding kenmerkt zich in drie kernwoorden; creativiteit, educatie en ontdekken.

Creativiteit

In ‘t Alding betekent creativiteit het zoeken en het vinden van originele ideëen en oplossingen passend bij de eigen mogelijkheden van de volwassene en het kind. Beeldende materialen zoals verf, klei, textiel en papier zijn hierbij de middelen.

        

Educatie

In de dynamische 21e eeuw gaan ontwikkelingen zo razendsnel dat de toekomstige maatschappij mensen nodig heeft om problemen die nu nog niet bekend zijn, op te kunnen lossen. Dit vraagt van de huidige generatie kinderen dat zij gevoed worden in het opbouwen van zelfvertrouwen, het probleemoplossend denken en in creatief denken om in de toekomstige maatschappij te kunnen functioneren.Persoonlijk leren vindt niet plaats door kennis te verzamelen via internet, maar door het verinnerlijken van deze nieuwe kennis. Oftewel, het opslaan van deze nieuwe kennis in verschillende hersendelen. Dit wordt ook wel het verbreinen genoemd (Jolles, 2012). Sinds mei 2011 worden educatieve activiteiten aangeboden die kinderen en leerkrachten helpen bij de ontwikkeling van creatief denken en handelen.

        

 Ontdekken

Atelier ‘t Alding ondersteunt bij het ontwikkelen van creativiteit en het onderzoekend leren. Door te experimenteren, te fantaseren, fouten te maken en te ontwerpen leren kinderen en volwassenen wat ze zelf kunnen en waar ze plezier aan beleven. Ze krijgen meer zelfvertrouwen en versterken hun eigenwaarde. Hiermee is de basis voor de ontwikkeling van creativiteit gelegd. Tevens zorgt de landelijke omgeving van ‘t Alding voor stressvermindering, voor ont-moeten, hetgeen het leervermogen versterkt.